در چه مرحله ای از ساخت ساختمان باید اقدام به داشتن سیستم های امنیتی مثل دزدگیر و ... کرد؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

معمولا سیستم های جریان ضعیف را در مرحله نازک کاری ساختمان شروع به طراحی وسیم کشی می کنند

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸