هزینه های نصب دزدگیر چه جوری محاسبه میشه؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

هزینه نصب دزد گیر معمولا ۲۰درصد کل پیش فاکتور میشه که همکاران بنده وبنده نسبت به تارگت مشتری درخرید به دلخواه می توانند به ایشان بین دوتا سه درصد تخفیف دهند البته بازم خاطرنشان می کنم بسته به تارگت خرید مشتری است درضمن هزینه کابل کشی ،داکت کشی، وهم چنین لوله کشی جداگانه در زمان تحویل فاکتور با رعایت اصول اخلاقی وکاری پس انجام کار وبرآورد دقیق کارهای انجام شده محاسبه می گردد

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸