مژه مصنوعی تکی رو خودم میتونم انجام بدم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
5 کار در سنجاق

بله با دقت و حوصله و استفاده از چسبهای موقت میتونید خودتون انجام بدید

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸