logoسنجاق

رفع اتصالی در آبادان

آبادان

رفع اتصالی در بازار آبادان با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت رفع اتصالی در بازار آبادان
200,000تومان
بیشینه قیمت
90,000تومان
متوسط قیمت
50,000تومان
کمینه قیمت

هزینه رفع اتصالی در آبادان چقدر است؟