رفع اتصالی

رفع اتصالی در اردبیل

38 برقکار در اردبیل

رفع اتصالی در بازار اردبیل با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت رفع اتصالی در بازار اردبیل
200,000تومان
بیشینه قیمت
90,000تومان
متوسط قیمت
50,000تومان
کمینه قیمت

هزینه رفع اتصالی در اردبیل چقدر است؟