رفع اتصالی

رفع اتصالی در اسلام شهر

80 برقکار در اسلام شهر

رفع اتصالی در بازار اسلام شهر با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت رفع اتصالی در بازار اسلام شهر
200,000تومان
بیشینه قیمت
90,000تومان
متوسط قیمت
50,000تومان
کمینه قیمت

هزینه رفع اتصالی در اسلام شهر چقدر است؟