فیلم برداری هوایی

فیلم برداری هوایی در اصفهان

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

فیلم برداری هوایی در بازار اصفهان با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت فیلم برداری هوایی در بازار اصفهان
1,500,000تومان
بیشینه قیمت
1,200,000تومان
متوسط قیمت
900,000تومان
کمینه قیمت

هزینه فیلم برداری هوایی در اصفهان چقدر است؟

از میان نظر ها

علی امیری
گواهینامه مهارت
تعداد نظر: 2
امیر1402/5/4

کارشناس بنده را به خوبی راهنمایی کرد

علی امیری
گواهینامه مهارت
تعداد نظر: 2
امیر1402/5/4

کارشناس بنده را به خوبی راهنمایی کرد