ساخت و اجرای سقف کاذب

ساخت و اجرای سقف کاذب در بندرعباس

21 سازنده سقف کاذب در بندرعباس

ساخت و اجرای سقف کاذب در بازار بندرعباس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت ساخت و اجرای سقف کاذب در بازار بندرعباس
950,000تومان
بیشینه قیمت
510,000تومان
متوسط قیمت
70,000تومان
کمینه قیمت

هزینه ساخت و اجرای سقف کاذب در بندرعباس چقدر است؟

162 خدمت دیگر در بندرعباس فعال است.