محوطه سازی فضای سبز در بندرعباس
مجریان فضای سبز ﺩﺭ بندرعباس

برای ثبت سفارش محوطه سازی فضای سبز و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

محوطه سازی فضای سبز در بازار بندرعباس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

150,000تومان
کمینه قیمت
500,000تومان
متوسط قیمت
40,000,000تومان
بیشینه قیمت
محوطه سازی فضای سبز

هزینه محوطه سازی فضای سبز در بندرعباس چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه محوطه سازی فضای سبز

جستجو‌های مرتبط کاربران

طراحی و اجرای محوطه بندرعباس
طراحی و اجرای لنداسکیپ بندرعباس
مشاوره طراحی و احداث فضای سبز بندرعباس