تهران - تهران

67 باغبان در تهران

برای ثبت سفارش باغچه کاری و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

باغچه کاری در بازار تهران با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

90000تومان
کمینه قیمت
150000تومان
متوسط قیمت
280000تومان
بیشینه قیمت
باغچه کاری

هزینه باغچه کاری در تهران چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه باغچه کاری

از میان نظرها

222 خدمت دیگر در تهران فعال است. مشاهده خدمات تهران

خدمات مشابه باغچه کاری در تهران

باغچه کاری در دیگر شهرها