تهران - تهران

291 نجاری در تهران

برای ثبت سفارش ساخت در اتاق و کمد و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

ساخت در اتاق و کمد در بازار تهران با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

300000تومان
کمینه قیمت
500000تومان
متوسط قیمت
800000تومان
بیشینه قیمت
ساخت در اتاق و کمد

هزینه ساخت در اتاق و کمد در تهران چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه ساخت در اتاق و کمد

از میان نظرها

226 خدمت دیگر در تهران فعال است. مشاهده خدمات تهران

ساخت در اتاق و کمد در دیگر شهرها