تهران - تهران

69 شرکت سمپاشی در تهران

برای ثبت سفارش سمپاشی گیاهان و باغ و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین با تجربه به سوالات بالا پاسخ دهید.

بهترین شرکتهای سمپاشی در تهران

محمدرضا احمدی

کار انجام شده در سنجاق: کمتر از ۳

سعید سبزواری

کار انجام شده در سنجاق: کمتر از ۳

سلامت

کار انجام شده در سنجاق: کمتر از ۳

دفتر فنی خدماتی سهیل(گلپیرا درخشان)

24 کار انجام شده در سنجاق

ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭﺳﻴﺎﻩ

کار انجام شده در سنجاق: کمتر از ۳

شرکت خدمات نظافتی پاکمهر روناک دیبا

33 کار انجام شده در سنجاق

سم پاشی نشاط آوران پاکی

12 کار انجام شده در سنجاق

عليرضا زودفكر

7 کار انجام شده در سنجاق

ُسمپاشی خاطره سبز

15 کار انجام شده در سنجاق

شرکت خدمات نظافتی پوآلا

49 کار انجام شده در سنجاق

باران گستر اطلس

4 کار انجام شده در سنجاق

شرکت نظافتی پاک سهند جام

4 کار انجام شده در سنجاق

سمپاشی گیاهان و باغ در بازار تهران با چه قیمتی ارائه می شود؟

60000 تومان
کمینه قیمت
180000 تومان
متوسط قیمت
250000 تومان
بیشینه قیمت
سمپاشی گیاهان و باغ

هزینه سمپاشی گیاهان و باغ در تهران چقدر است؟

شرکتهای سمپاشی بر اساس چه عواملی قیمت ارائه می کنند؟

مطالب مرتبط با سمپاشی گیاهان و باغ

تله مگس خوار در خانه
سم ارگانیک آفت: ریشک بال؛ حشره ریز سیاه
سمپاشی شته های گلدان ها و گیاهان داخل خانه

برچسب های مرتبط با سمپاشی گیاهان و باغ:

ارائه خدمات سمپاشی تهران سمپاشی حشرات خانگی تهران سمپاشی حشرات موذی تهران سمپاشی ساس تهران شرکت سمپاشی تهران
عبدالرضا خدایاری

الکتریکی شهاب

یعقوب پیوند

تاسیسات پیوند

آتنا بیگدلی

شیرینی ماکارون

آتنا بیگدلی

شیرینی ماکارون

شهاب خسروی

عکاس

در فضای مجازی دیده شوید

کسب و کار خود را گسترش دهید

امیر درخشان

کابینت تک

زهرا ستایش

سالن زیبایی ستایش

شهاب خسروی

عکاس