تهران - تهران

65 مهماندار در تهران

برای ثبت سفارش پذیرایی و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

پذیرایی در بازار تهران با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

40000تومان
کمینه قیمت
60000تومان
متوسط قیمت
100000تومان
بیشینه قیمت
پذیرایی

هزینه پذیرایی در تهران چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه پذیرایی

از میان نظرها

225 خدمت دیگر در تهران فعال است. مشاهده خدمات تهران

پذیرایی در دیگر شهرها