آرماتوربندی

آرماتوربندی در رودهن

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

تصویر پروفایل محمدرضا عباسی

محمدرضا عباسی

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر پروفایل محمود محمدی

محمود محمدی

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر پروفایل میراحسان صادقی

میراحسان صادقی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل محمدرضا زمانی

محمدرضا زمانی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل صارم رغبتی

صارم رغبتی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل مهدی

مهدی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل آریانا مهرابی

آریانا مهرابی

تعداد نظر: 0

آرماتوربندی در بازار رودهن با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت آرماتوربندی در بازار رودهن
2,000,000تومان
بیشینه قیمت
1,500,000تومان
متوسط قیمت
1,000,000تومان
کمینه قیمت

هزینه آرماتوربندی در رودهن چقدر است؟