خاکبرداری و گودبرداری

خاکبرداری و گودبرداری در رودهن

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

پیمانکاران خاکبرداری و گودبرداری در رودهن

تصویر پروفایل آریا شاهی

آریا شاهی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل سعید کارنگی

سعید کارنگی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل فاروق میرانی

فاروق میرانی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل محمدرضا زمانی

محمدرضا زمانی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل مهدی

مهدی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل صارم رغبتی

صارم رغبتی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل آریانا مهرابی

آریانا مهرابی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل محمد کاویانی

محمد کاویانی

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر پروفایل اردنجی

اردنجی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل محمد قدیمی

محمد قدیمی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل علی زهره وندی

علی زهره وندی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل فردین فضلعلی

فردین فضلعلی

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر گالری

خاکبرداری و گودبرداری در بازار رودهن با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت خاکبرداری و گودبرداری در بازار رودهن
90,000,000تومان
بیشینه قیمت
50,000,000تومان
متوسط قیمت
10,000,000تومان
کمینه قیمت

هزینه خاکبرداری و گودبرداری در رودهن چقدر است؟