تعمیر لباس

تعمیر لباس در مشهد

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

32 رفوگر لباس در مشهد

تعمیر لباس در بازار مشهد با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت تعمیر لباس در بازار مشهد
200,000تومان
بیشینه قیمت
90,000تومان
متوسط قیمت
40,000تومان
کمینه قیمت

هزینه تعمیر لباس در مشهد چقدر است؟