داربست و کفراژ

داربست و کفراژ در مشهد

همه متخصصین احراز هویت شده اند

12 اجرای داربست در مشهد

داربست و کفراژ در بازار مشهد با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت داربست و کفراژ در بازار مشهد
3,500,000تومان
بیشینه قیمت
2,500,000تومان
متوسط قیمت
900,000تومان
کمینه قیمت

هزینه داربست و کفراژ در مشهد چقدر است؟

461 خدمت دیگر در مشهد فعال است.