تخریب ساختمان

تخریب ساختمان در مشکین دشت

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

19 پیمانکار تخریب ساختمان در مشکین دشت

تخریب ساختمان در بازار مشکین دشت با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت تخریب ساختمان در بازار مشکین دشت
200,000تومان
بیشینه قیمت
100,000تومان
متوسط قیمت
35,000تومان
کمینه قیمت

هزینه تخریب ساختمان در مشکین دشت چقدر است؟