بازسازی خانه

بازسازی خانه در پردیس

170 پیمانکار بازسازی خانه در پردیس

بازسازی خانه در بازار پردیس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بازسازی خانه در بازار پردیس
500,000,000تومان
بیشینه قیمت
90,000,000تومان
متوسط قیمت
8,000,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بازسازی خانه در پردیس چقدر است؟