البرز - کرج

15 نصاب پرده و شید در کرج

برای ثبت سفارش نصب پرده و شید و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

بهترین نصابان پرده و شید در کرج

نصب پرده و شید در بازار کرج با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

40000تومان
کمینه قیمت
100000تومان
متوسط قیمت
200000تومان
بیشینه قیمت
نصب پرده و شید

هزینه نصب پرده و شید در کرج چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه نصب پرده و شید