دامپزشکان در کرج
واکسن حیوانات کرج

برای ثبت سفارش واکسن حیوانات و دریافت پیشنهاد قیمت از شرکت های معتبر و متخصصین محلی به سوالات بالا پاسخ دهید.

واکسن حیوانات در بازار کرج با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

40000تومان
کمینه قیمت
60000تومان
متوسط قیمت
80000تومان
بیشینه قیمت
واکسن حیوانات

هزینه واکسن حیوانات در کرج چقدر است؟

عوامل موثر بر هزینه واکسن حیوانات