گچ کاری و گچبری

گچ کاری و گچبری در کرمانشاه

52 گچکار در کرمانشاه

گچ کاری و گچبری در بازار کرمانشاه با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت گچ کاری و گچبری در بازار کرمانشاه
200,000تومان
بیشینه قیمت
117,000تومان
متوسط قیمت
35,000تومان
کمینه قیمت

هزینه گچ کاری و گچبری در کرمانشاه چقدر است؟