گچ کاری و گچبری

گچ کاری و گچبری در کمال شهر

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

29 گچکار در کمال شهر

گچ کاری و گچبری در بازار کمال شهر با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت گچ کاری و گچبری در بازار کمال شهر
210,000تومان
بیشینه قیمت
100,000تومان
متوسط قیمت
35,000تومان
کمینه قیمت

هزینه گچ کاری و گچبری در کمال شهر چقدر است؟

از میان نظر ها

حسن ایازی
گواهینامه مهارت
تعداد نظر: 10
سعید1402/5/11

فوق العاده خوش برخورد کار حرفه ای خوش قول

حسن ایازی
گواهینامه مهارت
تعداد نظر: 10
سعید1402/5/11

فوق العاده خوش برخورد کار حرفه ای خوش قول