نصب کاشی و سرامیک

نصاب کاشی بین کابینتی در اقبالیه

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

کاشی کاران و سرامیک کاران در اقبالیه

نصب کاشی و سرامیک در بازار اقبالیه با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت نصب کاشی و سرامیک در بازار اقبالیه
270,000تومان
بیشینه قیمت
100,000تومان
متوسط قیمت
75,000تومان
کمینه قیمت

هزینه نصب کاشی و سرامیک در اقبالیه چقدر است؟