بنایی

بنایی در اقبالیه

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

بناها در اقبالیه

بنایی در بازار اقبالیه با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بنایی در بازار اقبالیه
5,000,000تومان
بیشینه قیمت
500,000تومان
متوسط قیمت
50,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بنایی در اقبالیه چقدر است؟