بنایی

خرده کاری بنایی ساختمان در بروجرد

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

بناها در بروجرد

تصویر پروفایل صادق نوابی

صادق نوابی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل محمدرضا صالحی

محمدرضا صالحی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل محسن راه کان

محسن راه کان

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر گالری
تصویر پروفایل امین

امین

تعداد نظر: 5

دوستدار طبیعت
تصویر پروفایل نعمت گودرزی

نعمت گودرزی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل مرتضی عباسی

مرتضی عباسی

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل داود عسگری

داود عسگری

تعداد نظر: 0

تصویر پروفایل وحید منصوری

وحید منصوری

تعداد نظر: 0

تصویر گالری
تصویر پروفایل داود کریمی فر

داود کریمی فر

تعداد نظر: 2

بنایی در بازار بروجرد با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بنایی در بازار بروجرد
5,000,000تومان
بیشینه قیمت
500,000تومان
متوسط قیمت
50,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بنایی در بروجرد چقدر است؟