نصب هواکش و فن

نصابان هواکش در دماوند

15 نصاب هواکش و فن در دماوند

تصویر پروفایل قاسم درفکی

قاسم درفکی

4 کار در سنجاق

بستن سیم های ارت از چاه به جعبه
کار مهرآباد درنوده
نور مخفی در سقف آشپزخانه

نصب هواکش و فن در بازار دماوند با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت نصب هواکش و فن در بازار دماوند
270,000تومان
بیشینه قیمت
110,000تومان
متوسط قیمت
60,000تومان
کمینه قیمت

هزینه نصب هواکش و فن در دماوند چقدر است؟