بنایی

خدمات بنایی ساختمان در محمودآباد نمونه

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

بناها در محمودآباد نمونه

تصویر پروفایل محمدرضا عباسی

محمدرضا عباسی

تعداد نظر: 0

بتن ریزی کف با ماله پروانه ای
ساختو نصب شیروانی

بنایی در بازار محمودآباد نمونه با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بنایی در بازار محمودآباد نمونه
5,000,000تومان
بیشینه قیمت
500,000تومان
متوسط قیمت
50,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بنایی در محمودآباد نمونه چقدر است؟