بازسازی خانه

پیمانکاران بازسازی خانه در چالوس

همه متخصصین احراز هویت شده اند

28 پیمانکار بازسازی خانه در چالوس

بازسازی خانه در بازار چالوس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بازسازی خانه در بازار چالوس
500,000,000تومان
بیشینه قیمت
90,000,000تومان
متوسط قیمت
15,000,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بازسازی خانه در چالوس چقدر است؟