هزینه چدن کاری و فاضلاب چقدر است؟

چدن کاری و فاضلاب به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

50000 تومان
کمینه قیمت
150000 تومان
متوسط قیمت
500000 تومان
بیشینه قیمت

در کدام شهر نیاز به چدن کاری و فاضلاب دارید؟

عوامل موثر بر قیمت چدن کاری و فاضلاب

 از لوله های چدنی در زیرساخت سیستم فاظلاب ساختمان ها استفاده می شود. احتمالا همه ما در طبقه ی پارکنیگ یا پیلوت خانه هایمان یک لوله ی نسبتا طولانی که معمولا یک اتصال زانویی شکل هم دارد دیده ایم. البته که امروزه در کمتر ساختمانی از چدن استفاده می کنند و پولیکا یا اصطلاحا پوش فیت جای آن را گرفته است، اما در صورت بروز اشکال و البته پیداشدن متریال مورد نیاز برای تعمیر لوله های چدنی، می شود این خدمت را در خیلی از تاسیساتی ها پیداکرد.

این خدمت توسط متخصصین تاسیسات ارائه می شود.

به چند سوال پاسخ دهید و از متخصصان قیمت بگیرید

چدن کاری و فاضلاب

از میان نظرها

آخرین نوشته‌های سنجاق مگ

هر تی به چه کار می آید؟
ذکر مصائب باربری گنجه، کمد و سایر بستگان
گیاهان گلدار بهاری

در این شهرها می توانید سفارش چدن کاری و فاضلاب را ثبت کنید: