چدن کاری و فاضلاب به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 150000 تومان

50000تومان
کمینه قیمت
150000تومان
متوسط قیمت
500000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشچدن کاری و فاضلاب را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت چدن کاری و فاضلاب

 از لوله‌های چدنی در زیرساخت سیستم فاظلاب ساختمان‌ها استفاده‌می‌شود. احتمالا همه ما در طبقه‌ی پارکنیگ یا پیلوت خانه‌هایمان یک لوله‌ی نسبتا طولانی که معمولا یک اتصال زانویی شکل هم دارد دیده‌ایم. البته که امروزه در کمتر ساختمانی از چدن استفاده‌می‌کنند و پولیکا یا اصطلاحا پوش‌فیت جای آن را گرفته‌است، اما در صورت بروز اشکال و البته پیداشدن متریال مورد نیاز برای تعمیر لوله‌های چدنی، می‌شود این خدمت را در خیلی از تاسیساتی‌ها پیداکرد.