شستشوی پرده به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 60000 تومان

50000تومان
کمینه قیمت
60000تومان
متوسط قیمت
100000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارششستشوی پرده را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت شستشوی پرده

شستشوی پرده بسیاری از خشکشویی‌ها بصورت تحویل در محل انجام‌می‌دهند. البته امروزه برخی از شرکت‌های قالیشویی این خدمت را در محل و بصورت خشکشویی هم ارائه‌می‌کنند.