آیا آسانسور های قدیمی رو میشه تعمیر و باز سازی و امروزی کرد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
7 کار در سنجاق

معمولا در این سالهای اخیر روال کار به این صورت بوده که ۹۰ درصد کارها بازسازیه تزینات آسانسورهای ۱۲ سال به بالا بوده و مابقی به تزیینات آسانسورهای کارگاهی و تغییر دکور بنا به درخواست کارفرما

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸