چه نوع تزئیناتی برای آسانسور های کوچک آپارتمانی مناسب است؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
7 کار در سنجاق

پیشنهاد ما برای آسانسورهای کوچک تمام استیل عمودی میباشد با کف از نوع کفپوش های برندهای معتبر خارجی جهت سبک تر بودن و سقف های کاذب از نوع استیل و وجود آیینه برای بزرگتر نشان دادن کابین

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸