آیا برای بیماری سنگ کلیه بهتر است که آب لوله کشی را نخوریم؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
44 کار در سنجاق

استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی را برای حل این مشکل پیشنهاد می شود. از این رو بسیاری از ساکنان شهر های بزرگ و صنعتی برای فرار از بیماری ها و سرطان ها که ناشی از استفاده آب آلوده است به دنبال خرید دستگاه های تصفیه آب هستند

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق