آیا برای دیوار های نم دار میتوان از کاغذ دیواری استفاده کرد؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
202 کار در سنجاق

خیر توصیه نمیشود شرکت های متفاوتی در زمینه فروش انواع دیوارپوش های ارزان قیمت و با کیفیت بالا وجود دارند که میتوان از دیوار پوش برای دیوار های نم دار استفاده کرد.

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷