آیا کاغذ دیواری های قابل شست و شو را میتوان با آب زیاد شست ؟ (واقعا قابل شست و شو هستند )

1 پاسخ
-
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
202 کار در سنجاق

باتوجه به اینکه چسب های کاغذی موجود در بازار بر پایه حلال اب میباشند پس قطعا نمیتوان با اب زیاد شست چون موجب نفوذ اب به پشت کاغذ و بلند شدن کاغذ از روی دیوار خواهدشد.

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷