آیا کاغذ دیواری های قابل شست و شو را میتوان با آب زیاد شست ؟ (واقعا قابل شست و شو هستند )

1 پاسخ
-
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
86 کار در سنجاق

باتوجه به اینکه چسب های کاغذی موجود در بازار بر پایه حلال اب میباشند پس قطعا نمیتوان با اب زیاد شست چون موجب نفوذ اب به پشت کاغذ و بلند شدن کاغذ از روی دیوار خواهدشد.

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق