برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱

آیا کاغذ دیواری های قابل شست و شو را میتوان با آب زیاد شست ؟ (واقعا قابل شست و شو هستند )

1 پاسخ
مهندس فیروز دهقان
مهندس فیروز دهقان چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

باتوجه به اینکه چسب های کاغذی موجود در بازار بر پایه حلال اب میباشند پس قطعا نمیتوان با اب زیاد شست چون موجب نفوذ اب به پشت کاغذ و بلند شدن کاغذ از روی دیوار خواهدشد.