هر رول کاغذ دیواری چند متر است ؟ میزان رول مورد نیاز را چگونه محاسبه کنیم؟

2 پاسخ
-
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
9 کار در سنجاق

هر رول كاغذ ارتفاع ١٠متر و عرض ١متر مي باشد اما قبل از نصب،نصاب مورد نظر حتما بايستي متر كند و سپس رول هاي دقيق مورد نظر را بيان كند معمولا هر ٤متر يك رول كاغذ مصرف ميكند اما باز بستگي به ارتفاع و هر عرض واحد مورد نظر دارد.

شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
86 کار در سنجاق

اندازه رول های استاندارد موجود بازار : 1- عرض 53 سانتیمتر در طول 10 متر 2 - عرض 70 سانتیمتر در طول 10 متر 3- عرض 100 سانتیمتر در طول 10 متر 4 - عرض 106 سانتیمتر در طول 15.5 متر  هر رول کاغذ دیواری به عرض 53 سانتیمتر در طول 10 متر می تواند 1.59 متر طول دیوار را پوشش دهد  رول کاغذ دیواری عرض 70 سانتیمتر در طول 10 متر میتواند 2.10 متر طول دیوار را پوشش دهد  رول کاغذ دیواری به عرض 100 سانتیمتر درطول 10 متر می تواند 3متر طول دیوار را پوشش دهد  هر رول کاغذ دیواری به عرض 106 سانتیمتر در طول 15 متر می‌تواند 5.30 متر طول دیوار را پوشش دهد

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق