هر رول کاغذ دیواری چند متر است ؟ میزان رول مورد نیاز را چگونه محاسبه کنیم؟

2 پاسخ
-
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
41 کار در سنجاق

هر رول كاغذ ارتفاع ١٠متر و عرض ١متر مي باشد اما قبل از نصب،نصاب مورد نظر حتما بايستي متر كند و سپس رول هاي دقيق مورد نظر را بيان كند معمولا هر ٤متر يك رول كاغذ مصرف ميكند اما باز بستگي به ارتفاع و هر عرض واحد مورد نظر دارد.

شنبه ۱ دی ۱۳۹۷

اندازه رول های استاندارد موجود بازار : 1- عرض 53 سانتیمتر در طول 10 متر 2 - عرض 70 سانتیمتر در طول 10 متر 3- عرض 100 سانتیمتر در طول 10 متر 4 - عرض 106 سانتیمتر در طول 15.5 متر  هر رول کاغذ دیواری به عرض 53 سانتیمتر در طول 10 متر می تواند 1.59 متر طول دیوار را پوشش دهد  رول کاغذ دیواری عرض 70 سانتیمتر در طول 10 متر میتواند 2.10 متر طول دیوار را پوشش دهد  رول کاغذ دیواری به عرض 100 سانتیمتر درطول 10 متر می تواند 3متر طول دیوار را پوشش دهد  هر رول کاغذ دیواری به عرض 106 سانتیمتر در طول 15 متر می‌تواند 5.30 متر طول دیوار را پوشش دهد

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷