برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱

آیا بهتر است کل فضا را یکدست کاغذ دیواری کنیم؟ یا بخش هایی را نقاشی و بخش هایی را کاغذ دیواری کنیم ؟

2 پاسخ
سعید محمودزاده
سعید محمودزاده شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱

بهتر است كه اكثر ديوارها نقاشي شود زيرا كه اين امر براي شستشو خيلي بهتر است و بايد توجه داشت معمولا مقداره كمي را كاغذ كرد بايد در نظر داشت كه معايب كاغذ بيشتر از نقاشي مي باشد معايبي همچون: شستوشو و ساييدن بيش از حد موجب از بين رفتن كاغذ ميشود اما در رنگ اينطور نيست اگر ديوار ترك بخورد كاغذ پاره شده و قابل ترميم نيست و نماي بدي را نمايان ميكند

مهندس فیروز دهقان
مهندس فیروز دهقان چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

به دلالیل زیادی بستگی دارد. در جاهایی که زمان کار مهم است نصب کاغذ برای کل فضا پیشنهاد میشود در مجوموع بسته به شرایط متفاوت میباشد