آیا بهتر است کل فضا را یکدست کاغذ دیواری کنیم؟ یا بخش هایی را نقاشی و بخش هایی را کاغذ دیواری کنیم ؟

2 پاسخ
-
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
41 کار در سنجاق

بهتر است كه اكثر ديوارها نقاشي شود زيرا كه اين امر براي شستشو خيلي بهتر است و بايد توجه داشت معمولا مقداره كمي را كاغذ كرد بايد در نظر داشت كه معايب كاغذ بيشتر از نقاشي مي باشد معايبي همچون: شستوشو و ساييدن بيش از حد موجب از بين رفتن كاغذ ميشود اما در رنگ اينطور نيست اگر ديوار ترك بخورد كاغذ پاره شده و قابل ترميم نيست و نماي بدي را نمايان ميكند

شنبه ۱ دی ۱۳۹۷

به دلالیل زیادی بستگی دارد. در جاهایی که زمان کار مهم است نصب کاغذ برای کل فضا پیشنهاد میشود در مجوموع بسته به شرایط متفاوت میباشد

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷