آیا به لحاظ امنیتی قفل های برقی و ساده باهم تفاوت دارند؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
77 کار در سنجاق

سلام قفل برقی ومکانیکی عمل کرد امنیتی دارند دلیل استفاده از قفل های برقی برای سهولت در بازکردن میباشد که این سهولت میتواند به صورت هوشمند یا کلبد های اضطراری یا ریموت کنترل وهوشمند ان بطریق نرم افزار پیامکی یا نت میباشد مزیت انها فقط سریعا بودن ودر کنترل اپراتور بودن ان هستند

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸