قفل برقی و قفل مکانیکی چه اهمیتی در سیستم درب اتوماتیک دارد ؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
73 کار در سنجاق

از قفل های برقی برای سهولت در بازکردن دربها میباشد که این سهولت میتواند به صورت هوشمند یا کلبد های اضطراری یا ریموت کنترل وهوشمند ان بطریق نرم افزار پیامکی یا نت میباشد

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸