قفل برقی ما مدتی است درست عمل نمیکند و باید دکمه ی آن را چندین بار فشار دهیم دلیل آن چه میتواند باشد؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
76 کار در سنجاق

در مورد قفل شما دو دلیل هست یکی قسمت مکانیکی ان خشک وسفت شده بر اثر خاک وگرزو غبار ودوم قسمت برقی ان که یا کلید معیوب هست یا اتصالات برقی محکم نیس وشل شده ویا قطعی سیم دارد ودر نهایت آداپتور ومنبع تغذیه خراب باشد

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸