آیا روش خاصی برای اندازه گیری و متر کردن مبلها برای سفارش کاور مبل وجود دارد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

اندازه گیری مبلمان فقط توسط متخصصین این کار با کاغذ الگو و در بعصی موارد با مشمای مخصوص انجام میپذیرد که این پروسه در منزل مشتری با زمان تقریبی ۱ الی ۲ ساعت انجام میپذیرد که این زمان بسته به نوع مبلمان و تعداد نفرات مشخص میشود.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸