هزینه ی دوخت کاور مبل بر چه اساسی محاسبه میشود؟

2 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
7 کار در سنجاق

هزینه دوخت کاور مبل بر اساس تعداد واحد مبل محاسبه میگردد. به طور مثال یک دست 7 نفره 6 واحد حساب میشود و یک کاناپه 2 واحد محاسبه میشود و هر مبل تکنفره 1 واحد. نوع کاور و برخی جزئیات نیز در براورد قیمت موثر است .

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
8 کار در سنجاق

هزینه براساس قیمت جنس ( خارجی یا ایرانی یا تایوانی) ، ضخامت جنس ( 0/20_0/25_0/30) ، هزینه الگوبرداری و تحویل ا(گر مشتری خارج و حومه تهران باشه) داخل تهران الگوبرداری و تحویل رایگان هست و در نهایت هزینه برشکار خیاط و تحویل دهنده موثر بر قیمت کاور است .

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷