آیا کاور مبل ژله ای باعث عرق کردن و یا لیز خوردن میشود؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

تعریق در مورد کاورهای ژله ای اجتناب ناپذیر هست اما جنس به کار برده شده کمترین حالت تعریق و با توجه به مدل و نوع دوخت به هیچ عنوان لیز نمیخوره و روی مبلمان با توضیحات کامل هنگام تحویل کار ، فیکس میشه.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸