برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

آیا پارکت لمینیت هم نسبت به آب حساس است؟

1 پاسخ
هادی نیکوفطرت
هادی نیکوفطرت یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

پارکت لمینت هم‌ نسبت به اب حساس هستند ولی نسبت به پارکت چوبی مقاوم ترند و دیر تر آسیب میبینند ولی تا حدی نیازمند مراقبت نسبت به رطوبت هستند.