آیا پارکت لمینیت هم نسبت به آب حساس است؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
15 کار در سنجاق

پارکت لمینت هم‌ نسبت به اب حساس هستند ولی نسبت به پارکت چوبی مقاوم ترند و دیر تر آسیب میبینند ولی تا حدی نیازمند مراقبت نسبت به رطوبت هستند.

یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷