چرا پارکت بعد از مدتی صدای جیر جیر می دهد و چه کاری می توان برای رفع آن انجام داد؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
15 کار در سنجاق

صدای جیر جیر به عوامل مختلفی بستگی دارد و به دلایل زیر است *عدم تراز بودن کف کار *استفاده از متریال با کیفیت پایین *نصب ضعیف *وجود رطوبت

یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷