چطور رنگ کفپوش را در تناسب با خانه انتخاب کنیم؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
15 کار در سنجاق

در انتخاب رنگ لمینت به متراژ خانه و نور گیر بودن خانه توجه کنیم استفاده از رنگ های روشن در فضای کوچیک فضا رو بزرگ تر نشون میده همچنین عواملی مثل دیزایین منزل و رنگ وسایل رنگ‌دیوار و پرده ک مهمتر از همه نگاه مشتری تعیین کننده رنگ لمینت میباشد

یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷