برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

چطور رنگ کفپوش را در تناسب با خانه انتخاب کنیم؟

1 پاسخ
هادی نیکوفطرت
هادی نیکوفطرت یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

در انتخاب رنگ لمینت به متراژ خانه و نور گیر بودن خانه توجه کنیم استفاده از رنگ های روشن در فضای کوچیک فضا رو بزرگ تر نشون میده همچنین عواملی مثل دیزایین منزل و رنگ وسایل رنگ‌دیوار و پرده ک مهمتر از همه نگاه مشتری تعیین کننده رنگ لمینت میباشد