ایا بهتر نیست که پارچه ی کاور نشیمنگاه و پشتی مبل متفاوت باشد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

مانند مورد قبل این مورد هم سلیقه ای بوده و در صورت تمایل مشتری مبنی بر پایین بودن هزینه میتواند از پارچه های ساده که قیمت به مراتب پایین تر دارد ، استفاده نماید که برای تنوع و جلوه به کار میتوان از رنگ ها متعدد استفاده نمود اما در مورد پارچه های طرح دار و گلدار با توجه به دو سه رنگ بودن هر طرح با ترکیب طرح های مختلف سبب شلوغی کار میشود ولی در نهایت بسته به سلیقه مشتری دارد.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸