ایا میبایست کاور مبل را قبل از دوختن، بشوریم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

خیر، زیرا پارچه های به کار رفته در کاور مبل دارای ضمانت کامل از لحاظ اب رفتگی و عدم تغییر رنگ بوده و هیچ مشکلی ندارد و نیازی به شست شو قبل از استفاده نیست. ۱۵- این زمان متغییر بوده و بستگی به استفاده مشتری از کاورها دارد که در صورت رعایت مواردی که باعث تخریب کاورها میشود ( از قبیل پریدن بچه ها بر روی مبلمان ، نزدیکی به شومینه و شوفاژ و وسایل گرمایشی، استفاده از وسایل تیز بر روی مبلمان و ...)داری عمر مفید بالای ۵ الی۶ سال میباشند.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸